ยินดีต้อนรับสู่หลักสูตรปริญญาโท คณะตำรวจศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ : สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 034-321996 , 085-3538140

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
AmazingCounters.com 
 
ผู้ดูแลเว็บไซต์
ร.ต.อ.ตรัยวุฒิ บาลสดชื่น

             


การปฐมนิเทศนักศึกษาระดับปริญญาโท
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการความปลอดภัย
โรงเรียนนายร้อยตำรวจ ปีการศึกษา 2559 เมื่อวันศุกร์ ที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2559
ตึกกองบัญชาการโรงเรียนนายร้อยตำรวจ อ.สามพราน จ.นครปฐม
กิจกรรมโครงการศึกษาดูงานและเรียนรู้การจัดการความปลอดภัย ณ สถาบันตำรวจสัญญาบัตรแห่งมณฑลยูลนาน เมืองคุนหมิง มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อวันที่ 3 - 7 มิ.ย. 2559

กิจกรรมการสอบสัมภาษณ์ การรับสมัครบุคคล เข้าเป็นนักศึกษาปริญญาโท รุ่นที่ 2 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการความปลอดภัย
คณะตำรวจศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

กิจกรรมโครงการศึกษาดูงาน เพื่อการเรียนรู้และรับประสบการณ์
ด้านการรักษาความปลอดภัย ณ สนามแข่งรถบุรีรัมย์ อิเตอร์เนชั่นเนล เซอร์กิต
และ สนามไอ - โมบาย (ธันเดอร์คาสเซิลสเตเดียม) จ.บุรีรัมย์
25 - 27 มีนาคม 2559
กิจกรรม การช่วยเหลือชีวิตขั้นพื้นฐ (CPR) 6 มี.ค. 2559
กิจกรรมรับน้องใหม่ โครงการฝึกอบรมตำรวจน้อย 4-6 มี.ค. 2559
27 ก.พ. 59 นักศึกษาระดับปริญญาโท
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการความปลอดภัย
ศึกษาดูงาน และรับฟังการบรรยายพิเศษ จากท่าน ดร.วัลลภ กิ่งชาญศิลป์ ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ  GUTS INVESTIGATION ครั้งที่ 2
กิจกรรมไหว้ครู & ปีใหม่ นักศึกษา คณะนิติวิทยาศาสตร์ & ตำรวจศาสตร์
ณ อาคารสามพรานภิรมย์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ เมื่อวันที่ 30 ม.ค. 2559
การแข่งขันกีฬาเชื่อมความสามัคคี นักศึกษาปริญญาโท
คณะตำรวจศาสตร์ VS คณะนิติวิทยาศาสตร์
เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2558 ณ สนามกีฬาแสงสิงแก้ว 1 โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
16 - 17 ตุลาคม 58 นักศึกษาระดับปริญญาโท
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการความปลอดภัย
ศึกษาดูงาน เมืองพัทยา
27 ก.ย. 58 นักศึกษาระดับปริญญาโท
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการความปลอดภัย
ศึกษาดูงาน และรับฟังการบรรยายพิเศษ จากท่าน ดร.วัลลภ กิ่งชาญศิลป์ ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ
 GUTS INVESTIGATION
ภาพกิจกรรมการปฐมนิเทศนักศึกษาระดับปริญญาโท
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการความปลอดภัย
โรงเรียนนายร้อยตำรวจ ปีการศึกษา 2558 เมื่อวันศุกร์ ที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2558 เวลา 08.30 - 12.00น. ณ ห้องเตมียาเวส
ตึกกองบัญชาการโรงเรียนนายร้อยตำรวจ อ.สามพราน จ.นครปฐม
   ภาพกิจกรรมวันสอบสัมภาษณ์
ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558
วัน/เวลา 09.00 - 12.00น. 13.00 - 16.00น.
เสาร์ วิชา สัมมนาการจัดการความปลอดภัย
Seminar in Security Management 
วิทยานิพนธ์
Thesis
ผู้ประสาน ผศ.พ.ต.อ.ทัชชกร แสงทองดี
พ.ต.ท.หญิง กรรณิกา กุกุดเรือ
อาทิตย์ วิชา การรักษาความปลอดภัย
เทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology Security 
กฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย
Security Laws
ผู้ประสาน รศ.พ.ต.อ.พงษ์พิษณุ ภักดีณรงค์ รศ.พ.ต.อ.อาญา สิงห์ไกร


เสื้อโปโลสำหรับนักศึกษา

   โปรแกรมการประชุม วิชาการ
ทั้งในและต่างประเทศ

ACJS : Academy of Criminal

BSC : British Society of Crimin..

คู่มือนักศึกษา

ทำเนียบนักศึกษา

พ.ร.บ. ธุรกิจรักษา
ความปลอดภัย