ยินดีต้อนรับสู่หลักสูตรปริญญาโท คณะตำรวจศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ

 
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
AmazingCounters.com 
 

             


การปฐมนิเทศนักศึกษาระดับปริญญาโท
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการความปลอดภัย
โรงเรียนนายร้อยตำรวจ ปีการศึกษา 2559 เมื่อวันศุกร์ ที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2559
ตึกกองบัญชาการโรงเรียนนายร้อยตำรวจ อ.สามพราน จ.นครปฐม
กิจกรรมโครงการศึกษาดูงานและเรียนรู้การจัดการความปลอดภัย ณ สถาบันตำรวจสัญญาบัตรแห่งมณฑลยูลนาน เมืองคุนหมิง มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อวันที่ 3 - 7 มิ.ย. 2559

กิจกรรมการสอบสัมภาษณ์ การรับสมัครบุคคล เข้าเป็นนักศึกษาปริญญาโท รุ่นที่ 2 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการความปลอดภัย
คณะตำรวจศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

กิจกรรมโครงการศึกษาดูงาน เพื่อการเรียนรู้และรับประสบการณ์
ด้านการรักษาความปลอดภัย ณ สนามแข่งรถบุรีรัมย์ อิเตอร์เนชั่นเนล เซอร์กิต
และ สนามไอ - โมบาย (ธันเดอร์คาสเซิลสเตเดียม) จ.บุรีรัมย์
25 - 27 มีนาคม 2559
กิจกรรม การช่วยเหลือชีวิตขั้นพื้นฐ (CPR) 6 มี.ค. 2559
กิจกรรมรับน้องใหม่ โครงการฝึกอบรมตำรวจน้อย 4-6 มี.ค. 2559
27 ก.พ. 59 นักศึกษาระดับปริญญาโท
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการความปลอดภัย
ศึกษาดูงาน และรับฟังการบรรยายพิเศษ จากท่าน ดร.วัลลภ กิ่งชาญศิลป์ ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ  GUTS INVESTIGATION ครั้งที่ 2
กิจกรรมไหว้ครู & ปีใหม่ นักศึกษา คณะนิติวิทยาศาสตร์ & ตำรวจศาสตร์
ณ อาคารสามพรานภิรมย์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ เมื่อวันที่ 30 ม.ค. 2559
การแข่งขันกีฬาเชื่อมความสามัคคี นักศึกษาปริญญาโท
คณะตำรวจศาสตร์ VS คณะนิติวิทยาศาสตร์
เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2558 ณ สนามกีฬาแสงสิงแก้ว 1 โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
16 - 17 ตุลาคม 58 นักศึกษาระดับปริญญาโท
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการความปลอดภัย
ศึกษาดูงาน เมืองพัทยา
27 ก.ย. 58 นักศึกษาระดับปริญญาโท
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการความปลอดภัย
ศึกษาดูงาน และรับฟังการบรรยายพิเศษ จากท่าน ดร.วัลลภ กิ่งชาญศิลป์ ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ
 GUTS INVESTIGATION
ภาพกิจกรรมการปฐมนิเทศนักศึกษาระดับปริญญาโท
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการความปลอดภัย
โรงเรียนนายร้อยตำรวจ ปีการศึกษา 2558 เมื่อวันศุกร์ ที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2558 เวลา 08.30 - 12.00น. ณ ห้องเตมียาเวส
ตึกกองบัญชาการโรงเรียนนายร้อยตำรวจ อ.สามพราน จ.นครปฐม
   ภาพกิจกรรมวันสอบสัมภาษณ์

   โปรแกรมการประชุม วิชาการ
ทั้งในและต่างประเทศ

ACJS : Academy of Criminal

BSC : British Society of Crimin..

คู่มือนักศึกษา

ทำเนียบนักศึกษา

พ.ร.บ. ธุรกิจรักษา
ความปลอดภัย